Up La Une Lieux de culte Equipe pastorale Secrétariat-Foyer Catéchèse en paroisse Partage - Solidarite Priere - Adoration Partage d'evangile Veräiner - Equipes Page Jeunes Horaire des messes Fêtes et cérémonies Sacrem.-Sakramente Comptes bancaires Chronique Uergel - Orgel Plan du site Liens - Links Fotogalerie


Up

Härläichendag - Fête-Dieu - Fronleichnam

Sakramentsprëssëssioun / Procession / Sakramentsprozession

Uerdnung vun der Prëssëssioun

 1. Pompjéën
 2. Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie
 3. Massendénger mam Kräiz
 4. Kanner, Guiden a Scouten
 5. Fiirmkanner vu Bouneweg an Hamm mat der Statue vun der Muttergottes
 6. Kommiounskanner vu Bouneweg an Hamm
 7. Massendénger
 8. Allerhellegst Sakrament
 9. Kiircheréit a Porverbandsrot vu Bouneweg an Hamm
 10. Choralen
 11. Portugiesesch a capverdianesch Communautéit
 12. Italienesch Communautéit
 13. Lëtzebuergesch Communautéit
 

Home Up La Une Lieux de culte Equipe pastorale Secrétariat-Foyer Catéchèse en paroisse Partage - Solidarite Priere - Adoration Partage d'evangile Veräiner - Equipes Page Jeunes Horaire des messes Fêtes et cérémonies Sacrem.-Sakramente Comptes bancaires Chronique Uergel - Orgel Plan du site Liens - Links Fotogalerie

Last update 09/01/2020 21:09 - mailto Webmaster