Up 50 Joer Consecratioun Consolatrix Afflictorum

Image00001.jpg (413062 bytes)    Image00002.jpg (375383 bytes)    Image00003.jpg (373606 bytes) Image00004.jpg (377964 bytes)   Image00005.jpg (429409 bytes)     Image00006.jpg (474962 bytes)   Image00007.jpg (442630 bytes)    Image00008.jpg (461518 bytes)    Image00009.jpg (459240 bytes)    Image00010.jpg (459574 bytes)    Image00011.jpg (419005 bytes)    Image00012.jpg (454446 bytes)    Image00013.jpg (463273 bytes)    Image00014.jpg (434031 bytes)    Image00015.jpg (425216 bytes)    Image00016.jpg (420341 bytes)    Image00017.jpg (440310 bytes)    Image00018.jpg (444947 bytes)    Image00019.jpg (409776 bytes)    Image00020.jpg (438212 bytes)    Image00021.jpg (418872 bytes)    Image00022.jpg (422430 bytes)    Image00023.jpg (494042 bytes)    Image00024.jpg (416336 bytes)    Image00025.jpg (384093 bytes)    Image00026.jpg (394886 bytes)    Image00027.jpg (440641 bytes)    Image00028.jpg (452046 bytes)    Image00029.jpg (451752 bytes)    Image00030.jpg (441845 bytes)    Image00031.jpg (438758 bytes)    Image00032.jpg (451863 bytes)    Image00033.jpg (389305 bytes)    Image00034.jpg (359928 bytes)    Image00035.jpg (398331 bytes)


Marathon de prière chaque 2e mardi du mois à partir de 9h00 jusqu'au mercredi 9h00


Le Christ en Croix


Abschied - départ à la retraite

Christine Marx-Heck    03.07.2022

                           


Adventsfeier 2021

       


Oktave 2021


Messe du souvenir 2021


Merci Jij, fir alles.

Bei Geleeënheet vun der Madame Jij Lnster-Besch hirer Pensioun, ass e Samsdeg, den 3. Oktober eng Danksagungsmass zu Bouneweg an der Kierch gefeiert ginn. Dës Mass gouf gehale vum Weibëschof Leo Wagener, dee laang Joren mat der Mme Linster zesumme geschafft huet. Um Ufank vun der Mass ass de Chanoine Tom Kerger, Paschtouer vun der Por “Lëtzebuerg Notre-Dame“  op déi verschidde berufflech Etappe vun der Mme Linster agaangen. 1982 huet si zu Bouneweg als Reliounsenseignante ugefaangen, wou si 1985 zousätzlech d’Tâche vun der Porassistentin iwwerholl huet. Dobäi huet si am Laf vun de Jore mat vill verschidene Paschtéier a Kapléin zesummegeschafft. Wärend hirem berufflechen Engagement huet si sech an der Kateches fir d’Kanner engagéiert, sief dat am Reliouns- oder Kommuniounsunterrecht, an de Kannermassen oder bei der Firmvirbereedung. Bei der Préparation au mariage, an der Familljepastoral an an der Por huet si awer och mat a fir déi Erwuessene geschafft. Esou munche Gruppen (Jeunes Mamans, Fraenequipe, Equipe vun der « Pastorale des funérailles ») stoung si mat Rot an Dot zur Säit.

Ganz wichteg fir si ass och d’Aarbecht mat de Mënschen, déi op der Strooss liewe mussen. Dofir huet si d’Charge iwwerholl fir déi sozial Projete vun der Gemeinschaft vu Bouneweg ze coordinéieren. An dësem, wéi och an anere Beräicher, wäert si och nach an hirer Pensioun weiderhin aktiv bleiwen.

D’Mass gouf gestalt vun der Chorale Ste Cécile ënnert der Leedung vum Här Laurent Willkomm mat Hëllef vum Jugendchouer « Joyful » ënnert der Leedung vum Här Antonio Capurso. Op der Uergel sinn si vum Här Daniel Malnati begleet ginn.

D’Mme Linster huet op e perséinleche Kaddo verzicht, si huet awer en Appell gemaach fir déi sozial Projeten ze ënnerstëtzen, an dat mat engem Don un d’Sozialequipe vu Bouneweg.

 

Mir soen der Mme Linster e grousse Merci fir alles a  wënschen hir all Guddes fir den neie Liewensabschnitt.

Abschied_Jij_Linster.JPG (6837477 bytes)


50e anniversaire d'ordination sacerdotale: 30.06.2018

Samedi, le 30 juin 2018, l’abbé Jean Hierzig a fêté le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale lors de la messe de 18h30 en l’église de Bonnevoie.

A l’issue de la messe un vin d’honneur a été offert par la Ville de Luxembourg sur le parvis de l’église.

Ci-après quelques photos. (Cliquer sur chaque photo pour l'agrandir.)

(zum Vergrössern die Bilder anklicken)


P1340001.jpg (212582 bytes)    P1340002.jpg (117435 bytes)    P1340003.jpg (128027 bytes)    P1340004.jpg (118490 bytes)

P1340005.jpg (125654 bytes)    P1340006.jpg (115196 bytes)    P1340007.jpg (136406 bytes)    P1340008.jpg (139387 bytes)

P1340009.jpg (133631 bytes)    P1340010.jpg (145166 bytes)    P1340013.jpg (160292 bytes)    P1340014.jpg (175682 bytes)

P1340015.jpg (165834 bytes)    P1340016.jpg (161272 bytes)    P1340017.jpg (170750 bytes)    P1340018.jpg (166397 bytes)

P1340019.jpg (168279 bytes)    P1340020.jpg (161935 bytes)    P1340021.jpg (147370 bytes)    P1340022.jpg (164555 bytes)

P1340023.jpg (154817 bytes)    P1340024.jpg (165902 bytes)    P1340026.jpg (167803 bytes)    P1340027.jpg (176873 bytes)

P1340028.jpg (146557 bytes)    P1340029.jpg (170209 bytes)    P1340030.jpg (115046 bytes)    P1340031.jpg (188812 bytes)

P1340032.jpg (188024 bytes)    P1340033.jpg (171032 bytes)    P1340034.jpg (162396 bytes)    P1340035.jpg (189289 bytes)

P1340050.jpg (183997 bytes)    P1340051.jpg (152374 bytes)    P1340052.jpg (148425 bytes)    P1340053.jpg (120091 bytes)

P1340055.jpg (114170 bytes)    P1340056.jpg (120109 bytes)    P1340057.jpg (123653 bytes)    P1340058.jpg (120902 bytes)

P1340059.jpg (123565 bytes)    P1340062.jpg (131230 bytes)    P1340063.jpg (145573 bytes)    P1340064.jpg (158869 bytes)

P1340068.jpg (139770 bytes)    P1340070.jpg (120493 bytes)

P1340075.jpg (212237 bytes)    P1340076.jpg (218233 bytes)    P1340077.jpg (196854 bytes)    P1340078.jpg (197576 bytes)

P1340079.jpg (137855 bytes)    P1340080.jpg (188841 bytes)    P1340081.jpg (191386 bytes)    P1340082.jpg (179264 bytes)

P1340083.jpg (195076 bytes)    P1340084.jpg (184267 bytes)    P1340085.jpg (209634 bytes)    P1340086.jpg (173849 bytes)

P1340087.jpg (175943 bytes)    P1340088.jpg (169117 bytes)    P1340089.jpg (167546 bytes)    P1340090.jpg (122899 bytes)

P1340091.jpg (132907 bytes)    P1340092.jpg (150371 bytes)    P1340094.jpg (151882 bytes)    P1340095.jpg (143192 bytes)

P1340096.jpg (173667 bytes)    P1340098.jpg (150745 bytes)    P1340099.jpg (177624 bytes)    P1340100.jpg (198365 bytes)

P1340101.jpg (198702 bytes)    P1340102.jpg (211172 bytes)    P1340103.jpg (220497 bytes)    P1340104.jpg (158580 bytes)

P1340105.jpg (206130 bytes)    P1340106.jpg (159972 bytes)    P1340107.jpg (189012 bytes)    P1340108.jpg (178062 bytes)

P1340108.jpg (178062 bytes)    P1340109.jpg (162657 bytes)    P1340110.jpg (218794 bytes)

(zum Vergrössern die Bilder anklicken)


Last update 29/08/2023 16:37 - mailto Webmaster