Sozialequipe Bouneweg (SEB) - Diakonie

D’Sozialequipe kënnt regelméisseg zesummen, fir hir Direkthëllef zugonschte vu Leit an Nout aus dem Wunnquartier z’organiséiren an z’evaluéiren.

Kontakt :     Laurent FACKELSTEIN

Tél.:            48 24 80