Text Box:  Enfants de chœur / Messdiener

Responsable / Verantwortlicher :

Bouneweg : Jij LINSTER-BESCH, Tel. 49 20 07 / 49 16 10

Hamm : Jeanny BIEWER, Tel. 43 42 83

 

D'Bouneweger Massendénger :

 

D'Bouneweger Massendénger, daat ass eng dynamesch Grupp vu Kanner a Jugendlech, déi zesummekommen, fir de liturgeschen Déngscht bei Massen oder anere kierchleche Feieren a Fester ze versinn.

Mir, d'Jongen an d'Meedecher vun de Bouneweger Massendénger, treffen äis regelméisseg an der Kierch, fir zesummen ze prouwen, ëppes gemeinsam ze ënnerhuelen oder ganz einfach fir ze sangen, ze bieden a Spaass ze hun.

Ausserdeem maache mir all Joer op Helleg Owend e Krëppespill, dat mir mat Freed awer och mat vill Gedold léieren. Fir d'Kardeeg gi mir duerch d'Bouneweger Stroossen an erfreeën eis Leit mat dem Klibberen. E gemeinsamen Ausflug steet och regelméisseg um Programm, a natierlech nach vill méi.

Als Bouneweger Massendénger si mir dem Diözesanverband vun den "Lëtzebuerger Massendénger" ugeschloss. Och un hiren Aktivitéiten a Manifestatiounen huele mir gären deel. Esou begéine mir och nach vill aner Massendénger a Massendéngerinnen aus eisem ganzen Land.

Eise Responsabelen ass den Här Paschtouer Laurent FACKELSTEIN. Un hie kann ee sech wenden, wann ee gären an d'Bouneweger Massendénger kënnt. Mir giffen äis all freeën ...