Lëtzebuerger Guiden a Scouten : Grupp St Louis – Ste Irmine Bouneweg

Contact :                      

Patrick Prim

Tél. 26 334 240

 

 

Compte      CCPL         IBAN LU 45 1111 0123 8363 0000

 

Mir hunn zënter dem 6. März 2004 eng offiziell Homepage : www.lgs.lu/bouneweg .

Eis Mailadress ass: bouneweg.at.lgs.lu.

 

Chalet : 30, rue Gabriel Lippman

 

Mat beschte Guiden- a Scoutsgréiss.